TENS / EMS

TENS (Transkutane Elektriske Nervestimulation), er en eletrisk stimulation af nerver, som virker gennem huden. TENS er en godkendt og klinisk påvist, virksom metode uden medikamenter til behandling af smerter af bestemte årsager.

F.eks.:

 • Nakkesmerter, spændingshovedpine
 • Rygsmerter
 • Skuldersmerter
 • Smerter pga. leddegigt
 • Lumbale lidelser
 • Menstrutionsbesvær
 • Knælidelser, ankelledslidelser

EMS (Elektrisk Muskelstimulation)

Er en vidt udbredt og almindeligt anerkendt metode. Inden for sports- og fitnessområdet anvendes EMS blandt andet som supplement til konventionel muskeltræning for at øge ydeevnen af muskelgrupper og for at tilpasse kropsproportionerne til de ønskede atletiske resultater.

Anvendelsen af EMS går i to forskellige retninger. På den ene side kan der fremkaldes en målrettet styrkelse af muskulaturen (aktiverende anvendelse) og på den anden side kan der desuden opnås en afspændende, restituerende virkning (afslappende anvendelse).

Til aktiverende anvendelse høre:

 • Muskeltræning til forøgelse af udholdensydelsen og/eller
 • Muskeltræning til at understøtte styrkelsen af bestemte muskler eller muskelgrupper for at opnå ønskede ændringer af kropsproportionerne.

Til afslappende anvendelse høre:

 • Muskelafslapning for at løsne muskelspændinger
 • Forbedring ved muskulære træthedesymptomer
 • Fremskyndelse af muskelregenerationen efter høj muskelydelse (f.eks. efter et marathonløb)

ADVARSEL!

For at forebygge helbredsskader frarådes det på det kraftigste at anvende TENS/EMS i følgende tilfælde:

 • Ved implanterede elektriske apparater (f.eks. pacemakere)
 • Hvis du har implantater bestående af metal
 • Ved høj feber
 • Personer der bærer insulinpumpe
 • Ved bekendte eller akutte hjerterytmeforstyrrelser og andre irritationsskabende og ledningsforstyrrende fejl ved hjertet
 • Ved lidelse der medføre anfald (f.eks. epilesi)
 • Ved et bestående svangerskab
 • Ved eksisterende kredsløbssygdomme
 • Efter operationer, hvor forstærket muskelkoncentration kan forstyrre helingsprocessen

Behandling

30 minutter og foregår over flere gange for bedst mulig resultat.

Kan efterfølgende suppleres med massage.

Book tid nu